Collections

Dronning av EnglandDronning av England [Queen of England]
Kolon Forlag 2011
152 pages

External link

Contents:
 

Arkadia
En kirke
Jeg forestiller meg boken som en bygning
Kjære Jenny
Et barn eller en bok
En stående vending
Kjære Stein
London
Kjære Kari
Emblemet
Epigram
Tre bøker

Queen of EnglandQueen of England
Black Square Editions 2017
152 pages

External link

Contents:
 
Arkadia
A Church
I Imagine the Book as a Building
Dear Jenny
A Child or a Book
A Standing Expression
Dear Stein
London
Dear Kari
The Emblem
Epigram
Three Books

Britisk museumBritisk museum [British Museum]
Kolon Forlag 2020
168 pages

External link

Contents:
 
Dronningburet [The Queen Cage]
Vi er tiggere [We Are Beggars]
Innstikk [Insert]
Ord og handling [Words and Deeds]
Det ferdige verkets skjønnhet [The Beauty of the Finished Work]
Kjære Stein [Dear Stein]
Figurene [The Figures]
Kjære Olve [Dear Olve]
Fire vegger [Four Walls]
Håndtak [Handle]
Heraldisk nøkkel [Heraldic Key]
Hustavler [House Rules]
Kjære Kristin [Dear Kristin]
Hvitt og svart [White and Black]
Klokkene [The Clocks]