E

Gresshoppene har ingen konge

Gresshoppene har ingen konge er et tidsskrift som utkommer med ujevne mellomrom i ulike tidsskrifter.

Redaktør: Jørn H. Sværen

“Gresshoppene har ingen konge, enda rykker de fram i formasjon.” (Ordspråkene 30,27)

Utkommet

Nr. 1, 8 sider, opptatt i Vagant 1/2020, med poesi av Anne-Marie Albiach (overs. Helena Eriksson) og Gunnar Berge

Nr. 2, 4 sider, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/2020, med bilder av Sentralkomitéen

Nr. 3, 14 sider, opptatt i Vagant 2–3/2020, med poesi av Beata Berggren og Jenny Tunedal

Nr. 4, 10 sider, opptatt i Prosopopeia 3–4/2020, med poesi av Siw-Anita Kirketeig og Casper André Lugg

Nr. 5, 8 sider, opptatt i Vagant 4/2020, med poesi av Ian Hamilton Finlay (overs. Jørn H. Sværen)

Nr. 6, 14 sider, opptatt i Tidsskriftet Beijing TRH 8, med poesi av Andreas Vermehren Holm

Nr. 7, 8 sider, opptatt i Bøygen 1/2021, med poesi av Victoria Xardel (overs. Jørn H. Sværen)

Nr. 8, 8 sider, opptatt i Samtiden 2/2021, med fragmenter av Heraklit (overs. Gina Othelie Green)

Nr. 9, 12 sider, opptatt i Vagant 1/2021, med poesi av Cia Rinne og Peter Thörneby

Nr. 10, 2 sider, opptatt i Prosopopeia 1–2/2021, med poesi av Casper André Lugg

Nr. 11, 10 sider, opptatt i Vagant 2/2021, med poesi av Svein Jarvoll og Arve Kleiva

Nr. 12, 10 sider, opptatt i Lyrikvännen 4/2021, med poesi av Mara Lee

Nr. 13, 4 sider, opptatt i CHATEAUX 10, med poesi av Jenny Tunedal

Nr. 14, 8 sider, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/2021, med monostika av Gunnar Berge, Beata Berggren, Helena Eriksson, Andreas Vermehren Holm, Martin Högström, Siw-Anita Kirketeig, Arve Kleiva, Mara Lee, Casper André Lugg, Cia Rinne, Peter Thörneby, Jenny Tunedal og Vemund Solheim Ådland

Nr. 15, 18 sider, opptatt i Vagant 3–4/2021, med poesi av Iman Mohammed, Fredrik Nyberg og Sofie Isager Ahl

Nr. 16, 10 sider, opptatt i Billedkunst 1/2022, med poesi av Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen)

Nr. 17, 4 sider, opptatt i Revue Lord Byron 8, med poesi av Martin Högström

Nr. 18, 8 sider, opptatt i Lasso 1/2022, med poesi av Beata Berggren

Nr. 19, 16 sider, opptatt i Vagant 1/2022, med poesi av Andreas Vermehren Holm

Nr. 20, 6 sider, opptatt i Prosopopeia 1–2/2022, med poesi av Beata Berggren

Nr. 21, 8 sider, opptatt i Tydningen 43–44, med poesi av Jenny Tunedal

Nr. 22, 4 sider, opptatt i Revue Lord Byron 9, med poesi av Stinne Storm

Nr. 23, 6 sider, opptatt i Billedkunst 2/2022, med poesi av Beata Berggren

Nr. 24, 10 sider, opptatt i Vagant 2/2022, med poesi av Mara Lee

Nr. 25, 8 sider, opptatt i Billedkunst 3/2022, med poesi av Filip Lindberg

Nr. 26, 4 sider, opptatt i Vagant 3/2022, med poesi av Martin Högström

Nr. 27, 8 sider, opptatt i Billedkunst 4/2022, med poesi av Beata Berggren

Nr. 28, 2 sider, opptatt i Tredje utgave, med poesi av Ian Hamilton Finlay (overs. Jørn H. Sværen)

Nr. 29, 14 sider, opptatt i Vagant 4/2022, med monostika av Gunnar Berge, Beata Berggren, Helena Eriksson, Linnéa Fonseca, Andreas Vermehren Holm, Johan Jönson, Siw-Anita Kirketeig, Arve Kleiva, Mara Lee, Casper André Lugg, Cia Rinne og Peter Thörneby

Nr. 30, 2 sider, opptatt i Visit 4, med poesi av Arve Kleiva

Nr. 31, 8 sider, opptatt i Prosopopeia 3–4/2022, med poesi av Casper André Lugg

Nr. 32, 8 sider, opptatt i Billedkunst 1/2023, med bilder av Cia Rinne

Nr. 33, 16 sider, opptatt i Lyrikvännen 2/2023, med poesi av Gunnar Wærness

Nr. 34, 2 sider, opptatt i Vagant 1/2023, med poesi av Claude Royet-Journoud (overs. Jørn H. Sværen)

Nr. 35, 10 sider, opptatt i Billedkunst 2/2023, med poesi av Andreas Vermehren Holm

Kommende

Nr. 36 – under arbeid

Nr. 37 – under arbeid

Nr. 38 – under arbeid

Nr. 39 – under arbeid

Digitalt

Tilgjengelig for nedlasting (PDF) fra tidsskriftenes nettsider:

Nr. 7, opptatt i Bøygen 1/2021

Nr. 29, opptatt i Vagant 4/2022

Bestilling

Se tidsskriftenes nettsider for informasjon om bestilling og forhandlere. De fleste tidsskriftene er i salg gjennom Tekstallmenningen og Audiatur bokhandel.

Nyhetsbrev

Vil du ha e-post hver gang et nytt nummer av Gresshoppene har ingen konge utkommer, kontakt England Forlag.

Gresshoppene har ingen konge 1, opptatt i Vagant 1/2020 Gresshoppene har ingen konge 2, opptatt i Bokvennen Litterær Avis 11–12/2020 Gresshoppene har ingen konge 3, opptatt i Vagant 2–3/2020 Gresshoppene har ingen konge 3, opptatt i Vagant 2–3/2020 Gresshoppene har ingen konge 4, opptatt i Prosopopeia 3–4/2020